Tech

ELEKTROLIKA GOSPIĆ – Informacije o električnoj mreži

U nastavku saznajte ažurne informacije iz HEP-a!


18.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Konjsko Brdo (od kbr. 6 do kbr. 40).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.12.2019.        08:00 do 15:00 sati
 20.12.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Serdari.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.12.2019.        11:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Bunica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.12.2019.        08:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Konjsko Brdo (od kbr. 6 do kbr. 40).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.12.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ažić Lokva i Lukovo.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.12.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.12.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Konjsko Brdo (od kbr. 6 do kbr. 40).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 16.12.2019.        08:00 do 15:00 sati
 17.12.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Konjsko Brdo (od kbr. 6 do kbr. 40).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.12.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.12.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Konjsko Brdo (od kbr. 6 do kbr. 40).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 16.12.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jablanac (Donji Bileni i Vukelići).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.12.2019.        08:00 do 16:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje (od Devčića do Doma).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 16.12.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Donji Kosinj (od kbr. 3 do kbr. 31).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.12.2019.        08:00 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Gornja Suvaja, Zaklopac i Brezovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 13.12.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


10.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje (od Devčića do Doma).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.12.2019.        08:00 do 16:00 sati
 13.12.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


9.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mrzli Dol, Rusova Draga i Pavelići.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 11.12.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  u prekidu opskrba električnom energijom za dio Podvelebitskog primorja (od Balenske Drage  do Bilena Donjih).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.12.2019.        08:00 do 17:00 sati
 11.12.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje. (od Devčića do Doma).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.12.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mrzli Dol, Rusova Draga i Pavelići.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.12.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Donji Kosinj (od kbr. 3 do kbr. 31).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.12.2019.        08:00 do 15:00 sati
 10.12.2019.        08:00 do 15:00 sati
 11.12.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselje Dunjevac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.12.2019.        08:00 do 15:00 sati
 06.12.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje. (od Devčića do Doma).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 06.12.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže dana 05.12.2019. godine, bez opskrbe električnom energijom biti slijedeće ulice: –     od 09:00 do12:30 sati, Abatovo, Krčka, Nehajeva, Creska i Lošinjska

  • od 13:00 do 17:00 sati ,Splitska

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


2.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Visuć (Podkuk).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.12.2019.        08:30 do 14:30 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


2.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže dana 04.12.2019. godine, bez opskrbe električnom energijom biti dio Stare Novalje: – od 08:00 do12:00 (dio od Brajde do Gumla).

  • od 13:00 do 17:00 sati ostali dio naselja Stara Novalja

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Visuć (Podkuk).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 02.12.2019.        07:00 do 16:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Velebitska, Dalmatinska, Istarska, Nadbiskupa Antona Tamaruta i Murvica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.11.2019.        08:00 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Burin Bok, Caskin Put i Gundulićeva.   

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.11.2019.        14:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Poljski Put, Vrtli, Stanići i Orišići.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.11.2019.        10:30 do 13:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Visuć (Podkuk).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 29.11.2019.        08:00 do 16:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselje Dunjevac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 29.11.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naseljea: Šušanj, Konjsko, Stupačinovo, Kućišta i Ledenik.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 29.11.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bužim (od kbr. 39 do kbr. 44).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.11.2019.

 27.11.2019.

 

 08:00 do 15:00 sati

 08:00 do 15:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Velebitska, dalmatinska, Istarska, Nadbiskupa Antona Tamaruta i Murvica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.11.2019.        07:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba  električnom energijom za slijedeće ulice: S.S. Kranjčevića, M.C. Nehajeva, Kolan, Obala Kralja Zvonimira (dio) Obala Dr. Franje Tuđmana (dio), Stara Cesta (dio), Kajetana Knežića, Petra Matkovića, Franje Račkog, Emanuela Sladovića i Višala..

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.11.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Raduč (od kbr. 1 do kbr. 38).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.11.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: S.S. Kranjčevića, Brneštre, Ivana Gundulića (dio), Zadarska (dio), Obala Petra Krešimira IV (dio).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.11.2019.        13:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Visuć (Podkuk).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 22.11.2019.        08:30 do 14:30 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Visuć (Podkuk).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 21.11.2019.        08:30 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže  s područja općine Rakovica da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Selište Drežničko (od Crkve prema Koritima).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 21.11.2019.        08:30 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Visuć (Podkuk).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 20.11.2019.        08:00 do 14:30 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže  s područja općine Rakovica da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Selište Drežničko (od crkve prema Koritima).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 20.11.2019.        08:30 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja:  Osredci, Dugopolje, Lička Kaldrma i Tiškovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 21.11.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.11.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Raduč (od kbr. 1 do kbr. 16 i kbr.34 i 35).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 20.11.2019.        08:00 do 15:00 sati
 21.11.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Trg Loža, Trg Bazilike i Ulica Braće Radić.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.11.2019.        13:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Srećka Badurine, Zvonimirova, Zrinsko Frankopanska, Smokovačka, Škopljanska, Bjelovarska.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.11.2019.        08:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Visuć (Podkuk).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.11.2019.        08:00 do 14:30 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Gajac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.11.2019.        12:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


15.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselje Baške Oštarije.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.11.2019.        08:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


15.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Prozor (od Doma do Zračne luke).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.11.2019.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


15.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Frana Kurelca, Senjskih Žrtava, Neznanih Junaka, Popa Nikole Mašića,  Dr. Ante Starčevića  kbr 9, 11, 16, 18, 20, 22, Miroslava Kraljevića  od kbr 2 do kbr 13/1.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.11.2019.        08:00 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


15.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Raduč (od kbr. 1 do kbr. 16 i kbr.34 i 35).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.11.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


15.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže  s područja općine Rakovica da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih naselja: Drežničko Selište (dio), Korana i Poljanak (dio).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.11.2019.        08:00 do 15:00 sati
 19.11.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Visuć (Podkuk).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 14.11.2019.        08:30 do 14:30 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Visuć (Podkuk).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 15.11.2019.        08:30 do 14:30 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Visuć (Podkuk).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 13.11.2019.        08:30 do 14:30 sati
 14.11.2019.        08:30 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Želiš se uključiti u našu zajednicu i svakodnevno primati poruke s terena te se družiti s Ličankama i Ličanima? Ili si naš/a iz Ličko-senjske, pa odmah postaješ dio dobrog društva? :) Uključi se u Viber zajednicu klikom na linku Lika Club | Najčitanije 🔥

 

Komentari

Komentara


Izvor: Elektrolika Gospić | Foto: Ilustracija

Oznake

Povezane objave

Pročitajte još
Close
Back to top button
Close