VijestiEuropa

“DIVOSELO” Novi projekt vodoopskrbe na području grada Gospića

POTPISAN UGOVOR

Danas je u Uredu Gradonačelnika potpisan Ugovor za Izradu idejnog i glavnog projekta vodocrpilišta ”Divoselo” i spojnih cjevovoda za uključivanje u vodoopskrbni sustav. Ugovor su potpisali direktor Usluge d.o.o. Dario Radošević, dipl.ing.građ. i direktor tvrtke VIA FACTUM d.o.o. Tomislav Škara, dipl.ing.građ.


Također, potpisivanju ovog Ugovora ispred Hrvatskih voda prisustvovala je Jelena Matić, dipl.ing. građ., zatim tehnički direktor Usluge d.o.o. Mile Uremović, dipl.ing. stroj. i gradonačelnik Karlo Starčević.

Naime, kako postojeće stanje vodoopskrbe šireg područja Gospića ne zadovoljava u potpunosti niti trenutačne potrebe za vodom, a u budućnosti će predstavljati ”usko grlo” pri realizaciji razvoja ovog područja, krenulo se u traženje rješenja ovog problema.

Provedbom hidrogeološkog istraživanja na širem prostoru Gospića područje Divosela definirano je kao potencijalna lokacija za izradu novog vodocrpilišta.

Zbog klimatskih promjena i nepredvidivih količina vode koje su na raspolaganju na postojećim vodozahvatima potrebno je što skorije uključenje novih količina vode u vodoopskrbni sustav Grada Gospića i Općine Perušić kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

Dosad su izvršena hidrogeološka istraživanja, geofizička ispitivanja, istraživačko bušenje i u konačnici izrada 3 istražno – eksploatacijska zdenca.

Prvo probno crpljenje izvršeno je u prvoj polovici listopada 2011. godine u vrijeme suše kakva se događa jednom u 100 godina i potvrdilo je da se može krenuti s izradom istražno – eksploatacijskih zdenaca– za usporedbu treba dodati da je u to vrijeme korito rijeke Like potpuno suho. Istovremeno je mjerena izdašnost 9 vodozahvata uključenih u javni vodoopskrbni sustav, a rezultat mjerenja je bio 80,08 litara u sekundi! Konačno probno crpljenje koje je izvršeno u sušnom razdoblju polovicom rujna 2012. godine na tri zdenca dubine po 70 m dalo je ukupnu izdašnost od 142,4 litre u sekundi.

Sve navedene radnje provedene su u suradnji s Hrvatskim vodama uz njihovu maksimalnu stručnu i financijsku potporu veću od 80% potrebnih sredstava.

Nakon što su stvorene sve pretpostavke realizacije projekta, pristupilo se izradi projektnog zadatka i provedbe javnog nadmetanja za izradu projektne dokumentacije vodocrpilišta ”Divoselo”i spojnih cjevovoda za uključivanje u vodoopskrbni sustav putem vodosprema ”Bilaj” i ”Oštra II”.

Kroz postupak javne nabave javila su se dva konzorcija, svaki sa po pet tvrtki, a kao ekonomski najpovoljniji, odabran je konzorcij na čelu s tvrtkom VIA FACTUM d.o.o. iz Zadra čija je ponuda 1.522.586,46kn bez PDV-a. Izrada dokumentacije će se sufinancirati u udjelima 80% Hrvatskih voda i 20% Usluge d.o.o., tj. Grada Gospića, a završetak izrade se očekuje do kraja prve polovice sljedeće godine.

Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: geodetsko snimanje i elaborati za cjevovode u duljini od 16,584 km, pogonske zgrade i bunarske objekte, elaborati prava služnosti / nepotpunog izvlaštenja, geotehnički elaborat, idejni i glavni projekti za cjevovode, pogonske zgrade i bunarske objekte koji uključuju građevinske projekte, projekte elektro – strojarskih postrojenja i nadzorno – upravljačkog sustava (NUS) – sve do zaključno s lokacijskom, odnosno građevinskom dozvolom.

Očekivana vrijednost radova za uključivanje vodozahvata u sustav je preko 40 milijuna kuna kroz faznu izgradnju.

Prije pokretanja postupka javne nabave od strane Gradskog vijeća Grada Gospića već je donesena Odluka o zonama zaštite izvorišta Divoselo kojoj su prethodili opsežni vodoistražni radovi, a cijeli proces je stručno i financijski vođen od strane Hrvatskih voda – time su stvorene i sve pretpostavke da se, kroz provedbu odluke, očuva izdašnost pronađenih količina vode i njihova kakvoća, priopćeno je danas iz Grada Gospića.

Dio si dobrog društva na Lika Clubu, a htio bi kupiti i zanimljive proizvode? Posteri, majice, suveniri, magazini, hrana i kozmetika – u novoj ličkoj web trgovini koja ima preko 300 atraktivnih artikala! Otvori ju na linku PLITVICE SHOP i nešto iz bogatog asortimana naruči na svoju kućnu adresu. Dobrodošao!

 

Komentari

Komentara


Foto: Grad Gospić

Oznake

Povezane objave

Back to top button
Close