Tehnologija

Od 2017. nova prava korisnika i obveze za operatere

Početak siječnja 2017. korisnicima elektroničkih komunikacija donosi nova prava i zaštitu, a operatorima nove obveze vezane uz prigovore korisnika i umanjenje računa zbog kvara na mrežama te povećanje minimalne brzine pristupa internetu, najavili su u četvrtak iz HAKOM-a dodajući da se sredinom 2017. očekuje ukidanje dodatnih naknada za roaming u EU-u.


Korisnici više neće trebati podnositi prigovor operatoru za umanjenje računa zbog kvara u mrežama nego će im operator morati ponuditi izbor ili umanjiti mjesečnu naknadu razmjerno broju dana za koje nisu mogli koristiti uslugu ili pak štetu nadoknadi na drugi način, objašnjavaju nova pravila iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Naglašavaju da se minimalna brzina pristupa internetu povećava s 50 na 70 posto maksimalno ugovorene brzine za sve ugovorene usluge nakon 1. siječnja 2017., a ako operator zbog tehničkih razloga ipak ne može redovito isporučivati najmanje 70 posto maksimalne ugovorene brzine, nova pravila, pored prava na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ili prelaska na neki drugi paket s nižom brzinom, operatorima omogućuju i da korisnicima ponude popust na uslugu.

S ciljem veće zaštite HAKOM krajem siječnja planira pokrenuti registar “Ne zovi” koji korisnicima treba omogućiti dodatnu zaštitu od neželjenih poziva, bilo da se radi o pozivima s ljudskim posredovanjem ili bez njega, a korisnici će se u taj registar moći besplatno upisati podnošenjem zahtjeva izabranom operatoru.

Više na 24sata.hr


 

Komentari

Komentara


Foto: pexels

Povezane objave

Oznake
Back to top button
Close