Uspješna realizacija EU projekta informatizacije poslovnih procesa poduzeća NATURA-TURIST d.o.o.

Tena Brnad

U prostorijama poduzeća NATURA-TURIST d.o.o., 03.10.2017. održana je konferencija za medije povodom završetka provedbe EU projekta informatizacije poslovanja poduzeća NATURA-TURIST d.o.o.

Konferenciji su prisustvovali Željka Brozović, član uprave i Ernes Oliva, voditelj projekta iz tvrtke EUROKONZALTING iz Pule.
Nakon devet mjeseci uspješno je proveden EU projekt naziva „Povećanje tržišne konkurentnosti poduzeća NATURA-TURIST d.o.o. ulaganjem u informatizaciju poslovnih procesa“.

Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

S provedbom aktivnosti projekta započelo se 09.01.2017. godine, a provedba istog završava 09.10.2017. godine. Projektom je obuhvaćen niz aktivnosti čiju je provedbu trebalo provedbi koordinirano i sustavno. Uspješnu pripremu projektne dokumentacije te izradu prijave na natječaj obavila je tvrtka EUROKONZALTING iz Pule koja je ujedno vršila i aktivnosti upravljanja projektnim aktivnostima.

Problem poslovanja prije provedbe projekta ogledao se u neumreženom i nepovezanom sustavu poslovnih procesa pri čemu je postojala značajna mogućnost pogreške. Širi okvir problema može se sagledati kroz potrebu proširenja turističke ponude i razvijanja sektora turizma u općini Plitvička Jezera i Ličko-Senjskoj županiji. Detektirana je potreba za većom iskoristivosti ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta na području općine Plitvička Jezera i Ličko-Senjske županije, odnosno potreba za povećanjem broja dana pune popunjenosti. Provedbom projekta riješio se problem u poslovanju poduzeća te se doprinijelo rješavanju šireg problema.

Projekt doprinosi i rješavanju problema nezaposlenosti budući da je projektom planirano otvaranje dva nova radna mjesta i zapošljavanje dva nova djelatnika na puno radno vrijeme.

Projektom je nabavljena informatička oprema te je nabavljen i implementiran programski sustav za poslovanje turističke agencije kojim su se povezali poslovni procesi unutar poduzeća (6 procesa). Osim toga, omogućeno je kreiranje baze podataka ugostiteljskih objekata i iznajmljivača privatnog smještaja, uvedena je nova usluga rezervacije smještaja te se omogućila elektronička izrada ponuda aranžmana, kao i dodatna promocija ugostitelja i privatnih iznajmljivača sa šireg lokalnog područja. Uz navedeno, projektom je omogućena izrada nove Internet stranice poduzeća NATURA-TURIST d.o.o. koja se povezala s programom za upravljanje turističkom agencijom te je izvršena i edukacija djelatnika za rad na programskom sustavu.

Na taj se način želi doprinijeti održivom razvoju turizma u općini Plitvička Jezera i Ličko senjskoj županiji, odnosno povećanju broja dolazaka i noćenja turista te produženju turističke sezone. Produljenje turističke sezone očekuje se zbog implementacije programskog sustava za poslovanje turističkom agencijom i novom marketinškom strategijom što će utjecati na povećanje popunjenosti privatnih smještajnih kapaciteta, kako u ljetnim, tako i u zimskim mjesecima.

Projekt bi do kraja 2019. godine trebao rezultirati povećanjem prihoda od prodaje usluga poduzeća NATURA-TURIST d.o.o. za 49%, zadržavanjem postojeća 3 i zapošljavanjem 2 nova djelatnika, povećanju broja dolazaka i noćenja što će utjecati na povećanje broja dana pune popunjenosti za 2%.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 132.681,51 HRK, za koji je odobreno 113.217,32 HRK bespovratnih sredstava. Trajanje projekta iznosi 9 mjeseci, a razina intenziteta potpore iznosi 89,9999944%. Konačan iznos utrošenih sredstava u projektu bit će nešto niži od planiranog.


Izvor / Foto: PR

Komentari

X
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti LikaClub.eu na Facebook-u