Tag: Slovenija

Autorsko | Plamenko |

Lijepa naša Slovenija

U zemlji znanja kakva je Hrvatska svi sve znaju, pa i više od toga. Sve sami lumeni, upravo tamo gdje su i potrebni. Rade i grade i povisuju cijene, asfalta…