Tag: ručnik

Novo | Tena Brnad |

Pravila ponašanja u teretani!

Prije svakog treninga u teretani trebali biste na umu imati sljedeća, ovim putem i napisana, pravila. Ova pravila odnose se na kolegijalno ponašanje prema pojedincima koji su također članovi teretane.