Tag: ognjište

Autorsko | Viktorija Rogić |

Toplina ognjišta

Nakon što sam posvetila pažnju gospodarima dvorišta,odnosno plotovima i stogovima sad je došao red i na gospodara svake kuće – ognjište. Što je zapravo ognjište? Ognjište je bilo centar opstanka…