Tag: laku noć

Autorsko | Plamenko |

Laku noć, Bože

Tama je tek odsustvo svjetla. Nestaje pri najslabijem plamenu svijeće, povlači se pred prvim zrakama sunca. U dvorcu naše duše ponekad se ugnijezdi tama i ne da joj se van,…