Tag: Google

Novo | Tena Brnad |

Znate li kako je Google dobio ime?

Google je američka multinacionalna korporacija specijalizirana za mrežne usluge i proizvode. To uključuje pretraživanje, računarstvo na oblaku i mrežno oglašavanje. A znate li kako je Google dobio ime?