Tag: biblija

Kulturno | Iva Biondić |

Ateizam: beng u prazno

Još tamo davne 1396., dok je Nenad Stazić bio tek u Božjem planu, u Zadru je osnovano prvo hrvatsko sveučilište. Osnovao ga je dominikanac bl. Rajmund iz Kapue.