Tag: avari

Kulturno | LIKACLUB |

Iskopan avarski konjanik iz 8. stoljeća

Na arheološkom lokalitetu Gradac, nedaleko srijemskoga mjesta Bapske pokraj Iloka, na kojem se provode arheološka istraživanja kojima je obuhvaćeno prapovijesno razdoblje sopotske i vinčanske kulture, koje su na području Bapske…